Raf Aç/Kapat
Diğer Şiirleri / Ramazan Duası

Yâ Rab, şu muazzam Ramazan hürmetine,
Kaldır aradan vahdete hâil ne ise;
Yâ Rab, şu asırlarca süren tefrikadan,
Artık ezilip düşmesin ümmet ye’se.
Mâdâm ki verdin bize bir rûh-i nevîn...
Yâ Rab, daha bir nefha-i te’yîd insin!

4 Ramazan 1328 / 26 Ağustos 1326
(8 Eylül 1910)