Raf Aç/Kapat
Diğer Şiirleri / Mevlid

Zulmette kalan zemîn-i Şark’a
Saçtın yeniden semâ semâ nûr;
Bir feyz-i azîm var ki sende
Hayran ona bin sabâh-ı mahmûr.
Ey leyl, devam edip gideydin:
Ferdâyı da nûra kalbedeydin!

12 Rebîülevvel 1328 / 11 Mart 1326
(24 Mart 1910)