Raf Aç/Kapat
Gölgeler / Tebrik

Gökten ay parçası hâlinde, o rahmet güneşi,
İndi âfâka bu akşam, bu mübârek akşam.
Ebedî kandili yandıkça, Hudâ’dan dilerim,
Parlasın dursun o îman senin alnında, Paşam!

* Velîni’metim Emîr Abbas Halîm Paşa Hazretlerine.