Raf Aç/Kapat
Gölgeler / Tek Hakîkat

Tek hakîkat var, evet, bellediğim dünyâdan,
Elli, altmış sene gezdimse de, şaşkın şaşkın;
Hepimiz kendimizin, bağrı yanık, âşıkıyız;
Sâde, i’lânı çekilmez bu acâib aşkın!

Hilvan, 17 Temmuz 1349 (1933)