Raf Aç/Kapat
Gölgeler / Yaş Altmış!

Hudâ râzî değil, halk istemez, hilkat “Gebersin!” der;
Şu benden hoşlanan kim? Yoksa, hâşâ, ben mi hoşnûdum?
Hayâtımdan inerken, bir bir, altmış perde karşımda,
Utanmak bilmedim kendimden olsun, esnedim durdum!
O inmiş perdeler tekrar açılsın, aynıdır te’sîr;
Bu hayvanlıkla artık ben de insandan mı ma’dûdum?

Hilvan, 4 Ağustos 1348 (1932)