Raf Aç/Kapat
Gölgeler / Nefs-i Nefîs

Beşerin taptığı bir kendisinin heykelidir;
Dinlemem, etse de Allâh’ı bütün gün takdîs,
Ben bu mel’un putun uğrunda geberdim, hâlâ,
Kabaran kokmuş içimden: “Yaşasın nefs-i nefîs!”

Hilvan, 12 Temmuz 1348 (1932)