Raf Aç/Kapat
Gölgeler / Yine Kıt’alar - Resim İçin

Beni rahmetle anarsın ya, işitsen, bir gün,
Şu sağır kubbede, hâib, sesimin dindiğini?
Bu heyûlâya da bir kerrecik olsun bak ki,
Ebediyyen duyayım kabrime nûr indiğini

Hilvan, 10 Teşrînisânî 1347
(10 Kasım 1931)