Raf Aç/Kapat
Gölgeler / Sa’dî’den Tercüme

Bahâr olmuş, çemenler, lâleler, güller bütün bitmiş;
Gülüm, bir sensin ancak bitmeyen hâlâ şu topraktan.
Rebî’î bir bulut şeklinde ağlarken mezarında,
Nihâyet öyle yaş döksem ki, artık sen de fışkırsan!