Raf Aç/Kapat
Gölgeler / Resmim için

Dış yüzüm böyle ağardıkça ağarmakta, fakat,
Sormayın iç yüzümün rengini: Yüzler karası!
Beni kendimden utandırdı, hakîkat şimdi,
Bana hiç benzemeyen sûretimin manzarası!