Raf Aç/Kapat
Gölgeler / Tebrik

Dört taraftan akın etmiş de, nasıl çepçevre,
Saracaklarsa yarın Kâ’be’yi huccâc -ı kiram;
Öyle sarsın Paşa’mın ömrünü, Hak’tan dilerim.
Tutunup el ele yüzlerce mübârek bayram.