Raf Aç/Kapat
Safahat / Nazım Parçaları - Bir Resmin Arkasına Yazılmış İdi

Kiminin yâd-ı ihtirâmı kalır,
Kendi gittikte cânişîni olur;
Kiminin bir yığın meberrâtı ,
Toplanır, heykel-i metîni olur;
Kiminin de olanca hâtırası,
Böyle bir sâye-i hazîni olur!